Запобігання та протидія булінгу

28.02.2020 класним керівником Л. Левковою було проведене тренінгове заняття з учнями на тему «Вирішення конфліктів». Учні самі визначили правила спілкування у конфліктній ситуації, як треба поводитись, щоб не ображати гідність іншої людини. Наприкінці заняття створили буклети про шляхи вирішення конфліктних ситуацій.

НАКАЗ № 67 від 07.03.2019

Про затвердження змін до правил поведінки учнів КЗШ І-ІІІ ст. № 8, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в учнівському середовищі

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю», Закону України від 18.12.2018 №2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» – зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2018 року №1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року №2657-VІІІ»), з метою створення безпечного освітнього середовища в школі щодо протидії проявам булінгу та насилля в дитячому середовищі.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до правил поведінки учнів КЗШ І-ІІІ ст. № 8, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в учнівському середовищі, згідно статуту КЗШ І-ІІІ ст. № 8, затвердженого 10.07.2018 р.

Додаток №1 додається

2. Класним керівникам 1-11 класів:

2.1. В планах виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік додати зміни до правил поведінки учнів класу. До 11.03.2019

2.2. Тримати на контролі правила поведінки учнів у закладі. Постійно

2.3. Провести виховні години, на яких розглянути зміни до правил спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в учнівському середовищі з відображенням у класних журналах, планах роботи класного керівника та щоденниках учнів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Лемець Н.В.


Директор КЗШ І-ІІІ ст. № 8 І.П. Проскурова

Зміни до правил поведінки учнів КЗШ І-ІІІ ст. № 8,

спрямовані на запобігання та протидію

булінгу (цькуванню) в учнівському середовищі

Учні зобов’язані:

1. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

2. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

3. Не вживати непристойні вирази і жести.

4. Виявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

5. Поза межами закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

6. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

7. Не допускати фізичного насильства.

8. Не допускати психологічного насильства.

9. Виявляти повагу до людей з різними національними поглядами, віросповіданням, фізичними та розумовими вадами розвитку.

10. Не допускати нетолерантну, агресивну, насильницьку поведінку по відношенню до інших дітей.

11. Дотримуватися атмосфери поваги, співчуття і співпраці у дитячому колективі.

12. Не приймати участі в психотравматичних подіях, нести за це відповідальність.

13. Вирішувати конфлікти мирними шляхами.

14. Усвідомлювати власні цінності та розуміти й приймати цінності інших дітей та підлітків, відповідальність за власне та чуже життя.

15. Не допускати прояви некерованої агресії та насилля в шкільному середовищі.

16. Не допускати кібербулінгу або агресії в Інтернеті.

17. Не приймати участь у знущанні, насиллі та цькуванні інших дітей серед дітей та учнівської молоді, бути ознайомленими з правовою відповідальністю за вчинені неправомірні дії.