Науково-методична проблема школи


"Педагогічні стратегії впровадження інтерактивних

технологій як основа навчально-творчої діяльності

вчителів та учнів. Валеологізація навчально-

виховного процесу та формування навичок безпеки

учнів і вчителів"

- системне відстеження психолого-педагогічного статусу учнів і 
динаміки їх розвитку,
 - моніторинг якості навчання та життєвої компетентності 
школярів,
 - науково-методичне забезпечення профільного навчання,
 - формування позитивної мотивації навчання і вибору майбутньої 
професії,
 - допомога учням в оволодінні стратегією життєвого 
проектування та самореалізації особистості,
 - розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих 
дітей,
 - зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я 
молоді, запровадження здоров'язберігаючих освітніх технологій.