Науково-методична проблема школи


"Педагогічні стратегії впровадження інтерактивних

технологій як основа навчально-творчої діяльності

вчителів та учнів. Валеологізація навчально-

виховного процесу та формування навичок безпеки

учнів і вчителів"

- системне відстеження психолого-педагогічного статусу учнів і

динаміки їх розвитку,

- моніторинг якості навчання та життєвої компетентності

школярів,

- науково-методичне забезпечення профільного навчання,

- формування позитивної мотивації навчання і вибору майбутньої

професії,

- допомога учням в оволодінні стратегією життєвого

проектування та самореалізації особистості,

- розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих

дітей,

- зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я

молоді, запровадження здоров'язберігаючих освітніх технологій.