Зразок заяви

Відповідальна за оперативне реагування на звернення

заступник директора з навчально-виховної роботи 

Н.Новікова 

т. 0974164300