Інтелектуальні досягнення педагогічного колективу

2021 рік – Диплом за активне впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес (Національна академія педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»)

2021 рік – Диплом, золота медаль за перемогу в номінації «Інноваційна педагогічна діяльність в умовах цифровізації освіти» (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2020 рік – Диплом за активну участь у презентації досягнень із модернізації національної освіти, срібна медаль за перемогу в номінації «Упровадження внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»)

2019 рік – Диплом за презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2019 рік – Диплом за активну участь у реформуванні національної системи освіти (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2019 рік – Диплом, срібна медаль за перемогу в номінації «Соціалізація особистості в умовах сучасних викликів» (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2018 рік – Диплом за активну участь і презентацію інноваційних технологій навчання (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2018 рік – Диплом, золота медаль за перемогу в номінації «Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення» (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2018 рік – Диплом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2017 рік – Диплом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2017 рік – Диплом, золота медаль за перемогу в номінації «Інновації в підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів і їх адаптації до нових вимог Нової української школи» (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2017 рік – Диплом за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2016 рік – Диплом за активну участь в інноваційній освітній діяльності (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2016 рік – Диплом, медаль (Лауреат конкурсу І ступеня) за перемогу в номінації «Інноваційні підходи до впровадження медіаосвітніх технологій для підвищення якості освітньої діяльності» (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України)

2015 рік – Диплом за активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання (Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти)