Нормативно-правова база НУШ

Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби

Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних 1 комунальних закладах загальноi" середньо1 освiти

Концептуальні засади реформування середньої школи

Держстандарт 21.02.2018 р.

Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів та організації освітнього процесу в початковій школі закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році

Типове положення про проведення супервізії впровадження Концепції «Нова українська школа»

Наказ 283 від 23.03.2018 Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору НУШ

Наказ №955 от 10.07 Про зарахування учнів

Про органiзацiйнi питания запровадження Концепцii" Новоi' украi"нськоi' школи у загальноосвiтнiх навчальних закладах I ступеня

Деякi питания органiзацiI та проведения супервiзii

НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

НУШ. Буклет

Типове положення про проведення супервізії впровадження Концепції «Нова українська школа»

Порадник для вчителя (оновлений)

ЛИСТ-РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1 - 2 клас

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3- 4 клас

ПРОГРАМА «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» У ПОСТУПІ ДО ЦІННОСТЕЙ

Професійний стандарт учителя початкових класів

Список супервізорів Полтавської області

Як правильно скласти розклад

Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу – Освіта

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

Адаптаційний період учнів 1-х класів

Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2020-2021 навчальному році

Методрекомендації щодо заповнення Класного журналу (новий)

Перелік навчальної літератури

Про вимоги до меблів

Рекомендації МОЗ

Серпнева нарада вчителів початкових класів

Календарне планування НУШ 1 клас

Свідоцтво досягнень учня

Додаток до наказу МОН №1146 від 16.09.2020 р.

Загальні питання щодо оцінювання

Календарне планування НУШ 1 клас

Методичні рекомендації щодо оцінювання учнів 3-4 кл. НУШ

Наказ № 924 про оцінювання учнів 1-х класів

Наказ МОН 1146 щодо оцінювання учнів 3-4 класів НУШ

Оцінювання учнів 2-х класів наказ МОН

Оцінювання учнів 3-4 класів

Свідоцтво 3-4 клас

Свідоцтво досягнень учня

Санітарний регламент

Положення про клас комплект

Наказ про затвердження професійного стандарту "Вчитель початкових класів"