Експериментальна робота регіонального рівня

Організаційно - педагогічні умови супроводу професійного розвитку педагогів в умовах неперервної освіти