З досвіду роботи

З досвіду роботи Криворізької гімназії № 8 «Упровадження внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти у закладі загальної середньої освіти»

Самостійне сходження до вершини професійної майстерності

Активізація професійної діяльності вчителів, висвітлення її в різноманітних джерелах

Освітнє середовище вільне від будь-яких форм насильства й дискримінації

Модель методичної діяльності з формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) учня в умовах особистісно зорієнтованої освіти в КЗШ І-ІІІ ст. № 8

Ефективні підходи щодо успішної адаптації й інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу

Кейс учителів іноземних мов «Впровадження компетентнісного підходу з метою забезпечення якості освітньої діяльності»

Електронні освітні ресурси для дистанційного навчання

Використання on-line платформ для професійного самовдосконалення педагогів