Моделі освітнього процесу

Демократизація внутріщнього управління освітнім процесом КГ №8 КМР

Формування корпоративної культури суб’єктів педагогічного процесу КГ №8 КМР як фактору сприяння успішній соціалізації учнів

Модель соціального партнерства КГ №8 КМР

Модель освітнього середовища КГ №8 КМР щодо формування соціальної компетентності школярів

Фактори та прогназовані результати розвитку освітнього середовища КГ №8 КМР

Ефективність залучення батьків і громадськості до взаємодії з КГ №8 КМР

Модель методичної діяльності з формування індивідуальної освіти траєкторії (ІОТ) учня в умовах особистісно зоруєнтованої освіти в КГ №8

Модель інноваційного розвитку педагогів КГ №8 засобами методичної роботи

Модель тренінгової технології

Модель методичної роботи КГ №8

Модель «Інтеграція в освітньому процесі навчального закладу»