Сторінка логопеда

Вироблення правильного дихання та розвиток моторики артикуляції за допомогою системи вправ.doc
Використання арттерапевтичних технологій як засобу корекційно-розвиткового впливу в логопедичні діяльності.docx
СПИСОК.docx
Причини виникнення заїкання 2020.doc
дихання та вправи.doc

Виховання вірного мовлення - запорука продуктивного навчання у школі

У дітей дошкільного віку досить часто можна зустріти такі недоліки у мовленнєвому розвитку:

•         звуковимова - порушена;

•         фонематичне сприймання - не сформоване;

•         складова структура слова - порушена;

•         словник - бідний;

•         мовлення - фразове, але з аграматизмом;

•         синтаксичні конструкції - прості непоширені.

Такий характер порушень говорить про те, що у дитини

недорозвиненні усі складові мовлення: звуковимова, фонематичні процеси та лексико-граматичний блок.

Відомо, що навіть окремі елементи загального недорозвинення мовлення можуть негативно вплинути на навчання дитини у школі. Для того, щоб запобігти цього, візьміть до уваги наступні поради:

•         Зверніть увагу на мовленнєвий розвиток своєї дитини. При потребі - завітайте до логопеда. Чітко виконуйте всі рекомендації логопеда-консультанта.

•         Слідкуйте за своєю мовою. У тих випадках, коли мова дорослих швидка, бідна за змістом та невірна за граматичним оформленням - дитина засвоює запропонований варіант.

•         Зверніть увагу на розвиток слухової уваги. Навчайте дитину помічати звуки оточуючого. Асоціативно пов'язуйте звуки мовлення з немовленнєвими звуками.

•         Розвивайте у дитині психічні процеси (увагу, пам'ять, логічне мовлення) та дрібну моторику. Від цього залежить якість удосконалення мовних і розумових здібностей.

•         Систематично обговорюйте з дитиною прослухані чи прочитані казки, вірші, оповідання.

•         Намагайтеся організувати такі ситуації, при яких дитина хотіла б говорити, спілкуватися, висловлювати свої прохання, побажання.

•         Збагачуйте словниковий запас своєї дитини. Для цього можна завести яскравий зошит «Словничок нових слів». Мовленнєвий матеріал розділіть за лексичними темами («Світ рослин», «Світ тварин», «Людина», «Пори року», «Транспорт», «Меблі», «Одяг», «Взуття», «Посуд», «Продукти харчування», «Професії», «Матеріали», «Свята», «Чарівні слова» і т.д).

•         Для оволодіння граматичними категоріями рідної мови, організуйте такі ігри: «Він, вона, воно», «Мій, моє, моя», «Чий, чия, чиє», «Один - багато», «Хто? Що?», «Вчора, сьогодні, завтра», «Великі та маленькі», «Що із чого зроблено?», «Хто за ким?», «Хто за кого?», «Чого не достає?», «Що у чому?» і т. д.

•         Поширено використовуйте процес читання.

•       Складайте оповідання за картинками - це гарний метод для розвитку зв'язного мовлення.

Користуйтеся у роботі принципами творчості та наочності - це підвищить активність дитини під час Ваших занять. 

Вади мови та їх негативний вплив на навчання дітей

Серед учнів шкіл є діти з різними вадами у мовному розвитку, що впливає на загальний розвиток та навчання.

Частіше зустрічається таке порушення мови як ДИСЛАЛІЯ. До 5 років звуковимова дітей повинна досягнути норми, але усі діти різні: одні говорять вірно, інші продовжують вимовляти звуки невірно.

Повноцінна мова дітей є важливою умовою для його встигаючого навчання у школі. Тому потрібно вчасно почати роботу щодо усунення недоліків мови, тобто ще у дошкільному віці, до того як дефектна вимова перейде у стійке, складне порушення. Необхідно пам'ятати, що складна дислалія може повести за собою цілий ряд ускладнень і викликати інші порушення усної та письмової мови дитини.

Вади мови, як правило, мають вплив на розвиток фонематичного сприймання. Дитині важко сприймати на слух близькі за звучанням та артикуляцією звуки мови. Його словник не поповнюється словами зі звуками, які він важко розрізняє на слух. Далі дитина починає відставати від вікової норми. Іде затримка у формуванні граматичного складу мови; прийменники і ненаголошені закінчення слів для дитини залишаються «невловимими». Виникає цілий ряд порушень, що у свою чергу може привести до ДИСГРАФІЇ (порушення письма) і ДИСЛЕКСІЇ (порушення читання).


Дислексія. Причини, симптоми, попередження. (інформація для батьків та вихователів).

Під дислексією розуміють розлад процесу читання, зумовлений несформованістю або порушенням тих психічних функцій, які забезпечують розвиток процесу читання.

Цим дислексія принципово відрізняється від тих помилок при читанні, які пов'язанні з поганою технікою.

Комплексне обстеження дітей з дислексією дозволило виявити у багатьох дітей наступні відхилення:

1.    Відставання у деяких мозкових структурах.

2.   Недорозвинення загальної моторики, що негативно впливає на формування необхідних для читання передумов.

3.   Недостатня сформованість зорово-просторових уявлень (труднощі у визначенні форми та величини предметів, їх положення у просторі відносно одне одного).

4.      Пізнє виділення ведучої руки.

5.     Виражена затримка у мовленнєвому розвитку:

•         Недоліки у звуковимові.

•         Бідний словниковий запас.

•         Неточне розуміння значення багатьох слів.

•         Наявність агроматизмів у мовленні.

Всі ці відхилення затримують оволодіння дитиною процесом читання та приводять до дислексіт, яку можна розпізнати за такими симптомами:

•         Невірне називання при читанні літер.

•         Спотворення звуко-складової структури слова.

•         Читання у протилежному напрямку,

•         Порушення у розумінні прочитаного.

•         Труднощі у синтезі букв у склади.

Для попередження дислексія необхідно ще у дошкільному віці звертати увагу на психологічний та мовленнєвий розвиток дитини, а тому систематично працюйте над такими процесами:

•         Виховання вірної звуковимови та вміння слухати і розрізняти звуки мовлення.

•         Формування навичок аналізу та синтезу у мовленнєвому потоці.

•         Розвинення зорово-просторових уявлень.

•         Формування навичок словотворення та змінювання слів.

•         Поширення словникового запасу.

•         Розвинення уваги, пам'яті та спостережливості.

Запорукою вашого успіху буде систематична робота, цілеспрямованість та терпіння.

Дисграфія. Причини, симптоми, попередження /інформація для батьків та вихователів/

Дисграфія - це стійке та специфічне порушення письма, зумовлене відхиленням від норми у діяльності тих аналізаторів та психічних процесів, які забезпечують письмо.

Симптоми, за якими можна розпізнати дисграфію, укладаються у специфічних помилках на письмі, непов'язаних з незнанням граматичних правил. Вчителі та батьки недаремно називають такі помилки "дивними". До таких специфічних помилок відносяться:

•         спотворення схожих букв, дзеркальне зображення літер;

•         заміни букв /сорти - шорти/;

•         дописування зайвих букв /веделмка - виделка/;

•         пропуски букв /чака - чашка/;

•         переставлення букв /тарілла - тарілка/;

•         недописування слів /ручк_ - ручка/;

•         довільний розрив слова / у читель - учитель/.

Для оволодіння письмом у дитини ще у дошкільному віці повинні бути

сформовані необхідні передумови письма, а саме:

1.    Правильна вимова кожного звука.

2.     Добре розвинений фонематичний слух.

3.     Володіння найпростішими видами аналізу:

•         виділення звука на фоні слова;

•         визначення місця звука у слові;

•         виділення наголошеного голосного на початку слова та в кінці.

4.     Достатній рівень зорово-просторових уявлень, що необхідно для

засвоєння образів букв.

5.     Володіння граматичними категоріями рідної мови.

З цієї причини батькам та вихователям треба дуже уважно придивлятися до дитини з метою вивчення та аналізу навичок і вмінь, здобутих дитиною. У випадку виявлення хоча б однієї „слабкої ланки" необхідно зробити усе можливе для своєчасного його вирівнювання.